Похожие препараты

1 203.00грн.
Є в наявності

Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від наведеної на сайті

Київ, Межигірська 56

усі питання за телефоном (097) 141-69-71

Суми, Заливна 5

усі питання за телефоном (068) 172-31-12


Ви маєте питання?

З будь-яких питань телефонуйте за телефонами вказаними в шапці

Глутоксим ампули 3%

Опис (Інструкція)


Фармакологічна дія

Глутоксим має імуномодулюючу, гемостимулюючу, детоксикувальну, гепатопротекторну дію, пригнічує лікарську стійкість пухлинних клітин до антибіотиків антрациклінового ряду, алкілуючих засобів; дозволяє подолати лікарську стійкість Mycobacterium tuberculosis до ізоніазиду, асоційовану з генами katG (ген каталази-пероксидази) та inhA (ген енол-АПБ-редуктази).

Глутоксим потенціює дію доксорубіцину на пухлинні клітини, засобів хіміотерапії (ізоніазиду, рифампіцину, рифабутину, циклосерину, капреоміцину, левофлоксацину, катіонного антимікробного пептиду каталецидину) на Mycobacterium tuberculo.

Імуномодулююча дія препарату Глутоксим зумовлена рецептор-опосередкованим впливом на кальцій залежні сигнальні шляхи макрофагів, що призводить до підвищення:

 • виживання та функціональної дієздатності тканинних макрофагів;
 • екзоцитозу підмембранних гранул із внутрішньоклітинно-паразитуючими формами Mycobacterium tuberculosis;
 • активності лізосомальних ферментів;
 • утворення активних форм кисню;
 • поглинання та загибелі мікроорганізмів;
 • секреції цитокінів: інтерлейкіну 1, інтерлейкіну 6, ФНП, інтерферонів, еритропоетину,
 • інтерлейкіну 2; катіонних протимікробних пептидів-дефенсинів, каталецидинів.

Гемостимулююча дія препарату Глутоксим обумовлена рецептор-опосередкованим посиленням кістковомозкового кровотворення: процесів еритропоезу, лімфопоезу та гранулоцито-моноцитопоезу. Дія на клітини-попередники різних ліній формених елементів крові опосередкована функціонуванням MAP- та інозитол кіназною системами, призводить до підвищення стійкості диференційованих гемопоетичних клітин, відновлює їх чутливість до дії ендогенних факторів гемопоезу.

Детоксикувальний та гепатопротекторний ефекти препарату обумовлені рецептор-опосередкованим посиленням експресії ферментів другої фази детоксикації ксенобіотиків, включаючи глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази, глутатіон-S-трансферази, глюкозо-6-фосфатдетигнагена дії радикалів.

Глутоксим має пряму інгібуючу дію на активність фактора множинної лікарської стійкості пухлинних клітин - білок Р-глікопротеїн (Pgp), який визначає стійкість пухлинних клітин до дії засобів хіміотерапії, включаючи антрациклінові антибіотики, препарати алкілуючої дії.

Глутоксим ініціює реакцію трансформації ізоніазиду - проліки, у фармакологічно активну форму - ізонікотинову кислоту, що має бактеріостатичну дію на Mycobacterium tuberculosis, що дозволяє подолати лікарську резистентність Mycobacterium tuberculosis, обумовлену негативною трансформацією генів katG-A (ген редуктази).

Глутоксим стимулює процеси екзоцитозу везикул з макрофагів з внутрішньоклітинно-паразитуючими мікроорганізмами, включаючи Mycobacterium tuberculosis, забезпечуючи їх видалення з фармакологічного притулку та роблячи доступними для дії антибактеріальних препаратів, включаючи ізоніазид, рифампіцин, рифабуцин, рифабутин.

Глутоксим посилює секрецію катіонних пептидів – дефенсинів та каталецидинів макрофагами, стимулює їх поглинання мікобактеріями туберкульозу, визначаючи опосередковану антибактеріальну дію препарату.

Фармакокінетика.

Всмоктування

Належить до групи природних метаболітів, що визначає особливості його метаболізму існуючими ферментними клітинними системами. Після внутрішньом'язової, внутрішньовенної або підшкірної введення біодоступність перевищує 90%. Відзначається лінійна залежність між дозою та концентрацією препарату у плазмі крові. C max після внутрішньовенного введення досягається протягом 2-5 хв, після внутрішньом'язового введення - протягом 7-10 хв.

Метаболізм та виведення

Як природний продукт пептидної природи метаболізується в органах та тканинах організму. Виводиться із сечею.

Показання

 • профілактика та лікування вторинних імунодефіцитних станів, пов'язаних з радіаційними, хімічними та інфекційними факторами;
 • відновлення пригнічених імунних реакцій та пригніченого стану кістковомозкового кровотворення;
 • підвищення стійкості організму до різних дій (інфекція, інтоксикація, радіація);
 • як гепатопротекторний засіб при хронічних вірусних гепатитах В і С;
 • потенціювання лікувальних ефектів антибактеріальної терапії хронічних обструктивних захворювань легень;
 • профілактика післяопераційних гнійних ускладнень;
 • тяжкі, поширені форми туберкульозу різної локалізації (у складі комплексної терапії);
 • туберкульоз, резистентний до лікарської терапії;
 • профілактика загострень хронічного гепатиту у хворих на туберкульоз на фоні протитуберкульозної терапії;
 • лікування токсичних ускладнень протитуберкульозної терапії;
 • у складі комплексної терапії неускладнених форм псоріазу, у т.ч. у складі комплексної терапії краплеподібної та ексудативної форм псоріазу, при псоріатичній еритродермії та артропатичному псоріазі, у пацієнтів з токсичним або вірусним гепатитами, проявами неспецифічного синдрому хронічних захворювань;
 • у складі комплексної терапії злоякісних новоутворень - для профілактики та лікування токсичних проявів хіміо- та променевої терапії (сприяє зниженню гемо- та гепатотоксичної дії).

Глутоксим сприяє ефективному відновленню функцій кістковомозкового кровотворення під час проведення протипухлинної терапії. Глутоксим усуває або згладжує прояви неспецифічного синдрому хвороби (анемія, втома, зниження апетиту, підвищена чутливість до болю).

Протипоказання

 • вагітність;
 • період лактації (грудного вигодовування);
 • Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Застосування при вагітності та годуванні груддю

Клінічні дослідження застосування препарату Глутоксим при вагітності та в період лактації (грудного вигодовування) не проводились.

особливі вказівки

Глутоксим – російський інноваційний препарат, представник нового класу лікарських засобів – регуляторів захисних систем організму (innate defense regulators, IDR). Препарати цієї групи, згідно з їхньою фармакологічною активністю, відносяться до антибіотичних ад'ювантів: основним ефектом Глутоксиму є потенціювання протитуберкульозної хіміотерапії, в т.ч. підвищення доступності мікобактерій туберкульозу до дії лікарських препаратів та подолання лікарської стійкості збудника.

Згідно з результатами фундаментальних та клінічних досліджень, Глутоксим посилює секрецію макрофагами ендогенних антибіотиків – катіонних антимікробних пептидів (КАП) (дефенсинів та каталецидинів), стимулює їх поглинання мікобактеріями. Дія КАП призводить головним чином до порушення структури та функцій цитоплазматичної мембрани збудника, що, у свою чергу, веде до загибелі останнього. Антибактеріальна активність препарату Глутоксим проявляється при його введенні in vivo, що вимагає для своєї реалізації наявності здатного до мобілізації пулу ендогенних КАП, тобто по відношенню до дії препарату КАП виступають ефекторними молекулами, зумовлюючи його непрямий антибактеріальний ефект.

Дія препарату доповнюється ефектом подолання стійкості до лікарських засобів Mycobacterium tuberculosis до ізоніазиду. Глутоксим ініціює реакцію трансформації ізоніазиду (проліки) у фармакологічно активну форму – ізонікотинову кислоту, що має антимікобактеріальну дію щодо збудника, що дозволяє подолати лікарську стійкість Mycobacterium tuberculosis, обумовлену негативною трансформацією генів katG (ген каталази-пероксидази) редуктази). Дія препарату супроводжується збільшенням продукції пероксинітриту і нітозоглутатіону - сполук, що мають самостійну бактерицидну дію.

Показано також, що Глутоксим обмежує можливості внутрішньоклітинного паразитування туберкульозу мікобактерій. Препарат стимулює екзоцитоз (виведення) везикул із внутрішньоклітинно-паразитуючими мікобактеріями з макрофагів, забезпечуючи їх видалення з фармакологічного притулку та роблячи доступними для дії антибактеріальних препаратів, включаючи ізоніазид, рифампіцин, рифабутин, циклосерин, капреоміцин. Фармакологічний ефект Глутоксиму стосовно антибактеріальної активності перерахованих антибіотиків є потенційним, оскільки підвищує доступність мішені (мікроорганізмів) дії ліків.

Глутоксим збільшує частоту припинення бактеріовиділення та скорочує терміни абацилювання мокротиння. До кінця 2-го місяця лікування серед хворих, які отримували Глутоксим, бактеріовиділення припинилося у 91.1% хворих з лікарсько-чутливим туберкульозом (vs 61.1% у контрольній групі) та у 75.1% пацієнтів з лікарсько-стійким туберкульозом (vs 38.9% у контролі) скорочуються терміни розсмоктування інфільтративних та осередкових змін у легенях: до кінця 2-го місяця лікування, розсмоктування інфільтративних та осередкових змін було виявлено у 93.2% хворих, які отримували поряд з хіміотерапією Глутоксим (vs 62.2% пацієнтів контрольної групи)(vs пацієнтів контрольної групи)(vs 62.2% пацієнтів контрольної групи). )

Глутоксим покращує переносимість протитуберкульозної хіміотерапії: токсичні реакції (підвищення активності АЛТ, ACT, вмісту білірубіну, креатиніну в сироватці крові) спостерігалися лише у 4.3% хворих, у той час як до контрольної групи – у 11.1% пацієнтів відзначалися суттєво рідше – у 6 пацієнтів відзначалися значно рідше. , при 20% у контрольній групі, купірувалися переважно у перші 2 місяці лікування. Глутоксим попереджає загострення хронічного гепатиту при проведенні хіміотерапії при туберкульозі, а при медикаментозному ураженні печінки, що вже розвинувся, - дозволяє продовжувати хіміотерапію в повному обсязі, не вдаючись до її тимчасової відміни. Глутоксим більш ніж 4 рази знижує частоту розвитку токсичного гепатиту.

Глутоксим у комплексі з хіміотерапією дозволяє у стислі терміни підготувати пацієнтів до оперативного лікування – препарат збільшує частоту абацилування мокротиння та сприяє зникненню або суттєвому зменшенню частоти та інтенсивності клініко-лабораторних симптомів хвороби у хворих, яким належить хірургічне лікування. У пацієнтів з лікарсько-стійким туберкульозом, які отримували в передопераційному періоді поряд з протитуберкульозною хіміотерапією Глутоксим, в 2 рази частіше (59.6% vs 28.9%) відзначається позитивна динаміка клініко-лабораторних симптомів хвороби, 9%. % - у контролі). Глутоксим покращує безпосередні результати хірургічного лікування. Відновлення пневматизації легеневої тканини до 21 доби післяопераційного періоду відбувається у 82% хворих, які отримували поряд з протитуберкульозною хіміотерапією Глутоксим, і лише у 35% пацієнтів, які отримували лише хіміотерапію. Післяопераційні ускладнення (емпієма плеври, прогресування специфічного процесу, неспецифічна пневмонія) у пацієнтів, які отримували Глутоксим, розвиваються в 4.5 рази рідше (6.9% vs 32%) ніж у хворих, які отримували тільки хіміотерапію, були коротшими в 1.5 рази 1. -Дня, а пацієнтів, які отримували тільки хіміотерапію, - 62.3±8.1 ліжко-дня.

Глутоксим покращує переносимість хіміо-, променевої та хіміопроменевої терапії в онкології. Глутоксим відновлює пригнічену хіміотерапією та раковою інтоксикацією чутливість рецепторів стовбурових клітин до ендогенних та екзогенних колонієстимулюючих факторів та еритропоетин. Завдяки цьому відбувається відновлення лейкоцитарного, тромбоцитарного та еритроцитарного паростків кровотворення. Препарат дозволяє зменшити частоту розвитку лейкопенії та тромбоцитопенії або усунути глибоку гематологічну токсичність в область помірної. Приєднання Глутоксиму при проведенні хіміотерапії у хворих з морфологічно підтвердженим НМРЛ IIIb-IV стадії за схемою етопозид + цисплатин, які не отримували раніше хіміо- та променевої терапії, дозволило знизити частоту розвитку глибокої нейтропенії (3 та 4 ступеня токсичності за ВООЗ). =0.002), частоту розвитку загальної тромбоцитопенії - у 1.6 раза

Глутоксим сприяє запобіганню або зменшенню вираженості реакцій шкіри (дерматитів) та слизових (мукозитів, стоматитів, ректитів, цервіцитів) на опромінення та вплив хіміопрепаратів. Ускладнення у вигляді ранніх променевих ректитів у хворих на рак шийки матки III стадії на фоні застосування препарату Глутоксим розвиваються рідше (6.15% vs 16.0%), відновлення функцій тазових органів відбувається швидше у пацієнтів з пухлинами орофарингеальної області сприяє значному зниженню вираженості суб'єктивних проявів радіоепітіту частота появи кровоточивості ясен, виникнення осередкового епітеліїту. Зменшувалась частота таких скарг, як сухість у роті, біль при ковтанні, зміна смаку.

Глутоксим сприяє покращенню або збереженню якості життя хворих, які отримують ХТ/ЛТ, забезпечує можливість проведення всіх необхідних курсів ХТ. У хворих з пухлинами орофарингеальної області III-IV стадії, які отримували променеву терапію, Глутоксим сприяє відновленню якості життя - індекс Карновського зростає до 90% (при 50-60% у контролі) сприяє проведенню хіміо-, променевої та хіміопроменевої терапії в повному обсязі, без редукції запланованих курсів. У клінічних дослідженнях продемонстровано збільшення частоти позитивних відповідей радикальний курс променевої терапії місцево-поширеного раку шийки матки. Частота досягнення повної ремісії становила 77% (у контрольній групі – 38%). Відзначено швидше відновлення показників периферичної крові та покращення загального стану пацієнток на фоні променевої терапії.

Глутоксим сприяє збільшенню частоти повної (в т.ч. морфологічної) ремісії та безрецидивного виживання. Частота позитивних відповідей на променеву терапію у хворих на рак орофарингеальної області III-IV стадії (повна + часткова ремісія) у групі хворих, які отримували Глутоксим, була суттєво вищою, ніж у контрольній групі – 83.4% та 61.5% відповідно. У хворих на HER-2(-) рак молочної залози II-III стадії приєднання до неоадьювантної терапії препарату Глутоксим призвело до подвоєння частоти повної морфологічної ремісії, що досягалася раніше. При хіміотерапії хворих на резистентний до препаратів платини рак яєчників з включенням препарату Глутоксим медіана безрецидивної виживання становила 15.4 тижнів, у той час як без використання препарату, за даними історичного контролю, цей показник становив 8 тижнів у пацієнтів з таким же інтенсивним лікуванням. Середній період безрецидивного виживання становив 19.4 тижнів. Включення препарату Глутоксим у схему хіміотерапії показало клінічну доцільність (повна ремісія + часткова ремісія + стабілізація) у 60% пацієнтів.

При призначенні препарату Глутоксим пацієнтам з псоріазом, згідно з результатами клінічних досліджень, у пацієнтів спостерігався швидший (на 5-6 день терапії) та повний регрес висипань (інфільтрації, лущення, набряклості), зменшувався свербіж та покращувалася якість життя: індекс PASI знижувався з 39.5 ±4.0 до 11.7±5.2, у той час як у пацієнтів, які отримували стандартну терапію – з 26.1±2.6 лише до 21.0±2.9 продемонстрував гепатопротекторну та токсикомодифікуючу дію: через 7-10 днів терапії відзначалося зменшення симптоматики з боку печінки – зменшувалися та/або тяжкість у правому підребер'ї, нормалізувалися показники трансаміназ АЛТ з 65.9±34.5 Е/л до 45.9±15.0, АСТ з 98.1±25.4 Е/л до 45.5±13.4 Е/л – термін ремісії склав протягом 6 міс. пацієнтів, протягом року – у 20.8% пацієнтів, понад 1 рік – у 51.2% пацієнтів, 1.5 року та більше – у 9% пацієнтів.

У складі комплексної терапії інфекцій, що передаються статевим шляхом, Глутоксим, як антибіотичний ад'ювант, сприяє збільшенню ефективності (потенціювання) етіотропної антибактеріальної терапії урогенітальних інфекцій (УГІ), одного з факторів формування глибоких порушень репродуктивної сфери (аж до безпліддя), знижує УГІ. Згідно з результатами клінічних досліджень, ефективність терапії УГІ через 1 місяць після закінчення лікування за результатами ПЛР (елімінація збудника) у групі пацієнтів, які отримували лише антибактеріальну терапію, склала 64.5-73.6%, а в групі, яка отримувала поряд з антибактеріальною терапією Глутоксим – 97.4%. 98,7%. При включенні до схеми препарату Глутоксим також достовірно рідше виявлялися рецидиви інфекції, причому відзначалося зниження ймовірності повторного розвитку УГІ (при повторному інфікуванні або реінфекції) протягом наступних 12 місяців спостереження за терапією.

Глутоксим сприяє підвищенню ефективності комплексної терапії хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів жінок. Включення препарату Глутоксим до схем лікування хронічного запального процесу внутрішніх статевих органів у жінок репродуктивного віку підвищує ефективність лікування. Зазначається відновлення функції імунної системи, зокрема. на місцевому рівні: відбувається активація та нормалізація показників неспецифічного захисту – наприклад, концентрації секреторного IgA та IgA цервікального слизу. Купіруються прояви запальної реакції (швидкий регрес больового синдрому протягом перших 7 діб), відзначається покращення якості життя пацієнток та стійке клінічне одужання у 96.8% пацієнток.

Глутоксим сприяє збільшенню ефективності комплексної терапії хронічних запальних захворювань чоловічих статевих органів, зокрема. ускладнених екскреторно-токсичною безплідністю. В результаті проведених досліджень ефективності включення препарату Глутоксим до схем лікування було виявлено виражений протизапальний ефект: при світловій мікроскопії секрету передміхурової залози до лікування лейкоцити 91.3±11.2 у поле зору, після лікування – зниження до 11.9±1.8 у схеми лікування хронічного бактеріального простатиту (Х скорочує час терапії до 3 тижнів (проти стандартних

Для опису препарату
Назва Глутоксім
Діюча речовина Глутоксім
Фармакологічна група Імуномодулятор з системним цитопротекторним ефектом, імуностимулюючий засіб
Форма випуску Ампули
Код ATX L03AX
Показання для лікування Профілактика та лікування вторинних імунодефіцитних станів, пов'язаних з радіаційними, хімічними та інфекційними факторами; відновлення пригнічених імунних реакцій та пригніченого стану кістковомозкового кровотворення; підвищення стійкості організму до різних дій (інфекція, інтоксикація, радіація); як гепатопротекторний засіб при хронічних вірусних гепатитах В і С; потенціювання лікувальних ефектів антибактеріальної терапії хронічних обструктивних захворювань легень; профілактика післяопераційних гнійних ускладнень; тяжкі, поширені форми туберкульозу різної локалізації (у складі комплексної терапії); туберкульоз, резистентний до лікарської терапії; профілактика загострень хронічного гепатиту у хворих на туберкульоз на фоні протитуберкульозної терапії; лікування токсичних ускладнень протитуберкульозної терапії; у складі комплексної терапії неускладнених форм псоріазу, у т.ч. у складі комплексної терапії краплеподібної та ексудативної форм псоріазу, при псоріатичній еритродермії та артропатичному псоріазі, у пацієнтів з токсичним або вірусним гепатитами, проявами неспецифічного синдрому хронічних захворювань; у складі комплексної терапії злоякісних новоутворень – для профілактики та лікування токсичних проявів хіміо- та променевої терапії (сприяє зниженню гемо- та гепатотоксичної дії).

Ще не було питань.