Похожие препараты

2 800.00грн.
Є в наявності

Зовнішній вигляд упаковки може відрізнятись від наведеної на сайті

Київ, Межигірська 56

усі питання за телефоном (097) 141-69-71

Суми, Заливна 5

усі питання за телефоном (068) 172-31-12


Ви маєте питання?

З будь-яких питань телефонуйте за телефонами вказаними в шапці

Паклітаксел Віста

Інструкція

склад

речовина, що діє: paclitaxel;

1 мл концентрату містить 6 мг паклітакселу;

Допоміжні речовини: лимонна кислота, олія рицинова полієтоксильована, етанол.

Лікарська форма

Концентрат для виготовлення розчину для інфузій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, трохи в'язкий розчин, від безбарвного до блідо-жовтого кольору.

Фармакологічна група

Антинеопластичні засоби. Таксани. Код ATX L01C D01.

Фармакологічні властивості

Фармакологічні.

Паклітаксел є антимітогеном рослинного походження, діє на мікротрубочковий апарат клітини. Він стимулює складання мікротрубочок з димерів тубуліна і стабілізує мікротрубочку внаслідок пригнічення деполімеризації, що викликає пригнічення нормального процесу динамічної реорганізації мережі мікротрубочок, що важливо для клітинних функцій на етапі мітозу та інтерфази клітинного циклу. Крім того, паклітаксел індукує утворення аномальних структур або «зв'язок» мікротрубочок протягом клітинного циклу, а також множинних «зірок» з мікротрубочок під час мітозу.

Фармакокінетика.

Концентрація паклітакселу в плазмі крові після введення зменшується відповідно до двофазної кінетики.

Фармакокінетика паклітакселу визначалася після вливання препарату у дозі 135 та 175 мг/м 2 протягом 3 та 24 годин. Середній напівперіод термінальної фази становить від 3 до 52,7 години, а середні значення загального кліренсу варіювали від 11,6 до 24 л/год/ м2 ; загальний кліренс має тенденцію до зниження при вищих концентраціях паклітакселу у плазмі крові. Середній обсяг розподілу в рівноважному стані варіював від 198 до 688 л/м 2 , що вказує на інтенсивний позасудинний розподіл та/або зв'язування з тканинами.

Протягом 3-годинного вливання фармакокінетика паклітакселу з підвищенням дози стає нелінійною. При збільшенні дози препарату на 30% (від 135 мг/м 2 до 175 мг/м 2 поверхні тіла) максимальна концентрація у плазмі крові підвищувалася та площа під кривою «концентрація-час» збільшувалася на 75% та 81%.

Коливання рівня системної експозиції паклітакселу для кожного хворого були мінімальними. При багатьох курсах лікування кумуляції паклітакселу не спостерігається.

Дослідження in vitro показують, що 89-98% препарату у зв'язаному стані. Присутність циметидину, ранитидину, дексаметазону чи дифенгідраміну не впливає на зв'язування паклітакселу з білками.

Метаболізм паклітакселу в людини не досліджено. Середнє загальне виділення незміненому вигляді із сечею змінюється з 1,3% до 12,6% від введеної дози, що вказує на інтенсивний кліренс. Основними продуктами метаболізму є гідроксильовані метаболіти. Основним механізмом метаболізму паклітакселу є метаболізм у печінці та виділення з жовчю. Вплив порушень функції нирок або печінки на метаболізм паклітакселу в організмі після тригодинного вливання не досліджувався.

Показання

  • ; Рак яєчників:
  • препарат першої лінії для лікування раку яєчників, а також у комбінації з цисплатином при поширеній формі раку яєчників або при залишкових пухлинах після лапаротомії розміром понад 1 см;
  • препарат другої лінії для лікування метастатичного раку яєчників, якщо стандартна терапія препаратами платини виявилася неефективною.
  • ; Рак молочної залози:
  • присадка лікування пацієнтів з ураженням лімфатичних вузлів після стандартної комбінованої терапії антрациклінами або циклофосфамідом;
  • первинна хіміотерапія місцево або метастатичного раку молочної залози у комбінації з антрациклінами або трастузумабом у разі виявленої імуногістохімічним методом надекспресії онкопротеїнів HER-2 (3+) або за наявності протипоказань до терапії антрациклінами;
  • монотерапія метастатичного раку молочної залози після неефективної стандартної терапії
  • ; Поширений недрібноклітинним раком легень (комбінована хіміотерапія з цисплатином у разі неможливості застосування хірургічного лікування та/або променевої терапії).
  • ; Саркома Капоші (СК) у хворих на СНІД (у разі неефективності попередньої терапії ліпосомальною антрациклінами).

Протипоказання

- гіперчутливість до паклітакселу або до будь-якого іншого компонента лікарського препарату (особливо до олії касторової поліетоксильованої).

- нейтропенія (початкова кількість нейтрофілів <1,5'109 / л, у разі саркоми Капоші у хворих на СНІД кількість нейтрофілів <1'109 / л), тромбоцитопенія (<100× 109 /л).

- тяжкі порушення функції печінки.

- супутні тяжкі неконтрольовані інфекції у хворих на саркому Капоші.

Особливі заходи безпеки

Інструкції для медичного персоналу

При роботі з паклітакселом-Віста, як і з іншими цитостатичними препаратами, необхідно бути обережними. Приготуванням розчинів для інфузій повинен займатись підготовлений персонал у спеціально відведеній зоні з дотриманням усіх правил асептики. Необхідно користуватися захисними рукавичками. Слід уникати потрапляння розчинів паклітакселу на шкіру та слизові оболонки. Якщо це все ж таки трапилося, уражені ділянки шкіри слід промити водою з милом. У цих місцях можливе поколювання, жар та почервоніння шкіри. При попаданні препарату на слизові оболонки необхідно ретельно промити водою. При вдиханні розчинів паклітакселу можливі задишка, біль у грудях, печіння у горлі та нудота.

Невикористані розчини, інструменти та матеріали, які були в контакті з паклітакселом, необхідно знищувати відповідно до встановленої процедури утилізації відходів, що містять цитотоксичні речовини.

Приготування інфузійних розчинів для внутрішньовенного введення.

Перед застосуванням концентрат для приготування розчину для інфузій Паклітаксел-Віста необхідно розвести, дотримуючись правил асептики, 0,9% розчином хлориду натрію, 5% розчином глюкози, 5% розчином глюкози в 0,9% розчині хлориду натрію або 5% розчином глюкози Рінгера до кінцевої концентрації 0,3-1,2 мг/мл.

Приготовлені розчини для інфузій можуть бути каламутними, що зумовлено складом основи-носія. Фільтрування не дозволяє ліквідувати каламутність. Розчин паклітакселу необхідно вводити через вбудовані в інфузійні системи мембранні фільтри з розміром пор <0,22 мкм. При введенні через таку систему помітних втрат активності діючої речовини не спостерігається.

Щоб мінімізувати вилуговування дієтилгексилфталат (ДЕГФ) з інфузійних мішків, систем або іншого медичного обладнання з пластифікованого полівінілхлориду, розведені розчини для інфузій слід зберігати в посуді з матеріалів, що не містять ПВХ (пляшках зі скла, поліпропілену, міш інфузійні системи із поліетилену. Фільтри можна підключати короткими трубками з полівінілхлориду - це не викликає значного вилуговування ДЕГФ.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Премедикація циметидином не впливає на кліренс паклітакселу.

При комбінованому лікуванні паклітакселом та цисплатином раку яєчника паклітаксел рекомендується вводити перед цисплатином. У такому разі профіль безпеки такий самий, як і при монотерапії паклітакселом. Якщо ж паклітаксел вводити після цисплатину, спостерігається тяжка мієлосупресія, а кліренс паклітакселу знижується приблизно на 20%. Ризик розвитку ниркової недостатності у хворих на рак яєчників отримують комбіновану терапію паклітакселом і цисплатином, вищий, ніж при монотерапії цисплатином.

Оскільки елімінація доксорубіцину та його активних метаболітів може знижуватися при скороченні інтервалу між введенням паклітакселу та доксорубіцину, при первинній хіміотерапії метастатичного раку молочної залози паклітаксел необхідно вводити через 24 години після доксорубіцину.

Метаболізм паклітакселу частково каталізується ізоферментами СYР2С8 та СYРЗА4 цитохрому Р450. Клінічні дослідження показали, що головною метаболічною трансформацією у людей є СYР2С8-опосередковане перетворення паклітакселу на 6α-гідроксипаклітаксел. Клінічно значущої взаємодії з іншими ферментами, крім СYР2С8, не очікується. Одночасний прийом кетоконазолу, потужного інгібітора СYРЗА4, не уповільнює виведення паклітакселу з організму, тому обидва препарати можна застосовувати одночасно без корекції доз. Інформація про можливу взаємодію паклітакселу з індукторами та інгібіторами СYРЗА4 обмежена, тому необхідна обережність при одночасному застосуванні інгібіторів (наприклад, еритроміцин, флуоксетину, гемфіброзілу) або індукторів (наприклад, рифампіцину, карбамазепіну, феніноза3, феніоза3, феніозаР4, фенівенРаЗ4

Дослідження фармакокінетики паклітакселу у хворих з саркомою Капоші, які отримували супутню терапію кількома препаратами, свідчать про значне зниження системного кліренсу паклітакселу при одночасному застосуванні нелфінавіру та ритонавіру, але не індинавіру. Інформації про взаємодію паклітакселу з іншими інгібіторами протеази недостатньо, тому паклітаксел необхідно обережно застосовувати пацієнтам, які отримують терапію інгібіторами протеази.

особливості застосування

Лікування паклітаксел-Віста необхідно здійснювати під наглядом кваліфікованого лікаря, який має досвід застосування протипухлинних хіміотерапевтичних засобів. Так як можливі реакції гіперчутливості, має бути відповідне реанімаційне обладнання.

Перед введенням паклітакселу пацієнтам необхідно отримувати премедикацію кортикостероїдів, антигістамінними препаратами та антагоністами Н 2 рецепторів. При комбінованому застосуванні з цисплатином Паклітаксел-Віста слід вводити у цисплатину.

Тяжкі реакції гіперчутливості , що характеризуються задишкою, гіпотензією (вимагають відповідних терапевтичних заходів), ангіоневротичний набряк та генералізованою кропив'янкою, спостерігалися менш ніж у 1% хворих, які отримували паклітаксел після адекватної премедикації. Ймовірно, ці симптоми є гістамін-опосередкованими реакціями. У разі появи тяжких реакцій гіперчутливості вливання препарату Паклітаксел слід негайно припинити та розпочати симптоматичне лікування, причому не слід повторно вводити препарат.

Пригнічення функції кісткового мозку (переважно нейтропенія) є токсичним ефектом, що обмежує дозу препарату. Під час лікування необхідно визначати вміст формених елементів крові щонайменше двічі на тиждень. Хворим не слід знову призначати препарат до відновлення вмісту нейтрофілів до рівня ≥ 1,5 10 9 /л, а тромбоцитів - ≥ 100 10 9 /л.

Тяжкі порушення провідності серця відзначалися рідко. При появі тяжких порушень провідності при лікуванні вказаним препаратом необхідно призначити відповідне лікування, а у разі подальшого введення препарату слід проводити безперервний моніторинг функції серця. Рекомендується стежити за життєво важливими функціями організму під час першої години введення паклітакселу. При введенні паклітакселу можливий розвиток артеріальної гіпотензії, гіпертензії та брадикардії.

Хоча периферична нейропатія виникає часто, тяжкі симптоми спостерігаються рідко. У випадках тяжкої периферичної нейропатії при наступних курсах лікування дозу паклітакселу рекомендується знизити на 20% (у хворих на саркому Капоші – на 25%).

Тяжкі порушення функції печінки.

Паклітаксел не рекомендується призначати пацієнтам з тяжкими порушеннями функції печінки, оскільки підвищується ризик токсичної дії препарату, зокрема мієлосупресія ІІІ-ІV ступеня.

Оскільки паклітаксел містить етанол, слід враховувати його можливий вплив на центральну нервову систему, а також інші можливі ефекти.

Паклітаксел містить олію рицинова полієтоксильовану, яка може викликати важкі алергічні реакції.

Псевдомембранозний коліт.

Рідко при лікуванні паклітакселом повідомлялося про розвиток псевдомембранозного коліту, включаючи випадки, коли пацієнти, які одночасно не лікувалися антибіотиками.

Тяжкий мукозит.

У пацієнтів із саркомою Капоші рідко відзначався важкий мукозит. Якщо такі реакції виникають, дозу паклітакселу слід зменшити на 25%.

Інтерстиціальний пневмоніт.

Спостерігається у пацієнтів, які паралельно проходять курс променевої терапії.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Інформація про лікування паклітакселом вагітних жінок відсутня. Як і інші цитотоксичні препарати, паклітаксел може шкідливо впливати на плід, тому його не слід призначати під час вагітності. Жінкам слід користуватися контрацептивними засобами, щоб запобігти вагітності в період лікування паклітакселом і негайно інформувати лікаря, якщо вагітність все ж таки настала. Під час лікування паклітакселом годування груддю слід припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом чи іншими механізмами

У період лікування паклітакселом необхідно утримуватись від потенційно небезпечних видів діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій. Необхідно враховувати, що Паклітаксел-Віста містить алкоголь, а деякі побічні ефекти можуть негативно впливати на здатність керувати автотранспортом або працювати з механізмами.

Спосіб застосування та дози

До початку лікування паклітакселом усім пацієнтам необхідно отримати премедикацію кортикостероїдами, антигістамінними препаратами та антагоністами Н 2 рецепторів за наступною схемою:

Таблиця 1.

препарат
доза
Для опису препарату
Назва Паклітаксел
Діюча речовина Паклітаксел
Фармакологічна група Протипухлинний засіб рослинного походження, алкалоїд
Форма випуску Концентрат
Код ATX L01CD01
Показання для лікування Рак яєчників, саркома Капоші у хворих на СНІД, рак молочної залози, недрібноклітинний рак легень

Ще не було питань.

Мітки: Паклітаксел-Віста конц.д/інф.6мг/мл 50мл